U bent hier: Home / Voorwoord

Voorwoord

Welkom op de website van de Groep Wetenschap & Technologie van de KU Leuven !

De Groep omvat 5 faculteiten voor het onderwijs en 14 departementen voor het onderzoek.

Het onderwijs op academisch niveau wordt georganiseerd door de Faculteit Wetenschappen, de Faculteit Ingenieurswetenschappen, de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en de Faculteit Architectuur. Hierbij worden in verschillende disciplines jaarlijks 8500 studenten opgeleid tot zelfstandige en kritische burgers met een stevige basiskennis en -kunde en een brede maatschappelijke visie.

De departementen voeren zowel fundamenteel als toegepast onderzoek uit, gericht op de industriële, economische, sociale en culturele actualiteit en de huidige en toekomstige noden en verwachtingen van de maatschappij. Het onderzoek wordt gekarakteriseerd door originaliteit, innovatie en succesvolle toepassingen en valorisatie, en beoogt via excellentie op internationaal niveau de grenzen van de wetenschap en technologie te verleggen. Het onderzoek is vaak interdisciplinair in samenwerking tussen verschillende groepen, wat gestimuleerd wordt door de onderzoekscentra van de Groep. Ook samenwerkingen met de industrie en met onderzoeksgroepen van de Groep Humane Wetenschappen, de Groep Biomedische Wetenschappen, de Vlaamse onderzoekscentra imec, iMINDS en VITO, en het Universitair Ziekenhuis worden hierbij sterk aangemoedigd.

Op deze wijze zorgt de Groep voor de opleiding van talrijke studenten, doctorandi en wetenschappelijke medewerkers, en biedt het een aangename en hoogstaande werkomgeving voor de vele andere medewerkers.
 

Professor Georges Gielen
Vicerector Wetenschap & Technologie