U bent hier: Home / Triple E (5): Ignace Martens: "Ondernemerschap zou in alle vakken aan bod moeten komen!"

Triple E (5): Ignace Martens: "Ondernemerschap zou in alle vakken aan bod moeten komen!"

Er leeft veel rond ondernemerschap binnen de vijf faculteiten van de Groep Wetenschap & Technologie. Het beleidsproject Triple E wil verschillende initiatieven onder de aandacht brengen door docenten en studenten aan het woord te laten. Dit maal: docent Ignace Martens van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen, Technologiecampus Gent.

Wie op de Technologiecampus Gent aan ondernemerschap denkt, neemt best contact met docent Ignace Martens, de bezieler achter onder andere de Lean Learning Academy en de Incubatiecel voor Duurzaam Ondernemen. Triple E zocht hem in de Arteveldestad op voor een gesprek.

Kan je jezelf even voorstellen?

Ignace Martens: “Ik ben docent Productiemanagement en Bedrijfsbeleid op de Technologiecampus Gent (TC Gent) aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen. Ik fungeer er ook als clusterverantwoordelijke Werktuigkunde. Daarnaast ben ik oprichter (2012) en voorzitter van de Incubatiecel voor Duurzaam Ondernemen op de TC Gent, samen met Jean-Pierre Goemaere en Cathérine Verriet van de KU Leuven en Erik Peeters van Odisee, en op de campus Dirk Martens te Aalst met Joris De Lee van Odisee. Deze Incubatiecel is ontstaan toen we nog één hogeschool waren, HUB-KAHO genaamd, dus na de fusie van KAHO met HUB (Hogeschool Universiteit Brussel). We hebben bij de opsplitsing in 2013 onderling afgesproken om verder samen te werken. Het heeft namelijk geen zin om op eenzelfde campus twee dergelijke initiatieven los van elkaar te creëren. Jaarlijks begeleiden we in de Incubatiecel 5 à 10 studenten. Tot slot heb ik ook in 2012 de Lean Learning Academy opgericht op de TC Gent, als valorisatie van een Erasmusproject.”

Hoe pakt de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen ondernemerschap aan?

Ignace: “Binnen de Faculteit hebben we leerlijnen opgesteld voor ondernemerschap op de verschillende campussen. Vooral aan de Technologiecampus Groep T te Leuven en die te Gent is er een ruim aanbod in de opleiding en worden studentondernemers ook naast de opleiding begeleid. De drempel is zeer laag: het volstaat dat studenten een idee hebben en de wil uiten om er iets mee te doen.”

Wat maakt een student een studentondernemer?

Ignace: “Een ondernemende student is volgens mij een student die opportuniteiten ziet, die zelf initiatieven neemt, die een berekend risico durft te nemen en uit zijn of haar comfortzone wil komen, die met passie aan een project werkt, niet opgeeft bij de minste tegenslag, die begeesterd communiceert met interessante mensen en bij hen de eigen ideeën aftoetst.”

Hoe maakt de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen haar studenten warm voor ondernemerschap?

Ignace: “Momenteel lopen er heel wat goede initiatieven. In alle opleidingsprogramma’s zitten vakken rond ondernemerschap, deels verplicht, deels als keuzepakket. Na een masteropleiding kunnen studenten er voor kiezen zich in te schrijven in het postgraduaat Innoverend Ondernemen, het initiatief bij uitstek voor ondernemende ingenieurs. In Heverlee beschikken de studenten burgerlijk ingenieur over FabLab, wat ik een zeer goede zaak vind. In Gent komt er dit jaar ook een dergelijk initiatief dat het Design & Development Lab zal heten. Het zal bestaan uit een ruimte met metaalbewerkingsmachines op onze Technologiecampus en een tweede ruimte met hout/kunststofbewerkingsmachines op de Campus van St.-Lucas in Gent. Daarnaast is er de Incubatiecel voor Duurzaam Ondernemen waarin we met enkele collega’s studenten helpen om ideeën te bedenken en uit te werken tot een business case. Deze cel vervult een eerstelijnsbegeleiding en zal studenten met specifieke vragen en uitgewerkte business case doorverwijzen naar de initiatieven van Lcie, de Leuven Community for Innovation driven Entrepreneurship.”

Is dit aanbod volgens jou voldoende?

Ignace: “Ik denk dat het zinvol zou zijn om met de docenten van de ondernemerschapsvakken onderling af te stemmen, elkaar te inspireren en lesmateriaal uit te wisselen. Ondernemerschap zou ook in alle vakken in mindere of meerdere mate aan bod moeten komen. Er zou bijvoorbeeld door elke docent een business reflex in de leerstof kunnen ingebouwd worden. In plaats van een cursus af te ronden met de state-of-the-art in de ontwikkeling van X en de mogelijke toepassingen van de nieuwste versie van X, zou men ook bedenkingen moeten maken over hoe groot de markt is voor de nieuwste versie van X en hoeveel euro die markt vertegenwoordigt, hoeveel goedkoper, sneller of beter de nieuwste versie van X zal zijn en welke nieuwe opportuniteiten daaruit kunnen volgen. Daarnaast is het belangrijk dat studenten rolmodellen hebben, dus is het wenselijk dat ze een ondernemend docentenkorps voor zich zien.”

Je geeft ook een aantal lessen aan de Lean Learning Academy.

Ignace: “Elk automobielbedrijf heeft haar eigen Lean Learning Academy. Dit is de benaming voor een opleidingscentrum waar Lean Management, meestal in een kleine gesimuleerde bedrijfsomgeving, onderwezen wordt aan de eigen werknemers. Onze Lean Learning Academy is er gekomen op vraag van Volvo Cars Gent. Vroeger stuurde Volvo Cars haar Vlaamse werknemers voor een intensieve training naar het Zweedse Göteborg, waar de eigen Lean Learning Academy zich bevindt. Dit is uiteraard vrij duur en daarom droomden ze van een Lean Learning Academy in Gent. Dit was de directe aanleiding voor het schrijven van het Erasmusproject waaruit binnen Europa 5 gelijkaardige Lean Learning Academies ontstaan zijn aan 5 verschillende Universiteiten in Vlaanderen, Polen, Portugal, Roemenië en Zweden. Uiteindelijk heeft Volvo Cars er toch voor gekozen om haar personeel zelf op te leiden met het specifieke opleidingsmateriaal (templates) van Volvo Cars. Voor mij was dat geen probleem want de vraag van andere bedrijven naar zulke Lean-opleidingen is voldoende groot.”

Hoe zou je Lean Learning omschrijven?

Ignace: “Lean Learning is het overbrengen van inzichten van Lean Management, een managementfilosofie die zich richt op verspilling en op het zo kort mogelijk houden van de doorlooptijd van een product. Typisch voor een Lean Learning Academy is dat men gebruik maakt van een gesimuleerde omgeving, een soort minibedrijfje. Het gaat dus om een real-life simulatie en niet om een computersimulatie. Onze Lean Learning Academy omvat ondertussen twee Lean Production Games, een Lean Office Game, een Quick Response Manufacturing Game (QRM), een Lean Healthcare Game en sinds dit jaar ook een Lean Design Game. Naar volgend jaar toe wordt op vraag van bouwbedrijf Bostoen een Lean Construction Game ontwikkeld dat moet tonen hoe de bouwsector haar nu steeds kleiner wordende marges terug kan vergroten. Deze games worden zowel gebruikt in ons eigen onderwijs, zoals bijvoorbeeld in de Master Industriële Ingenieurswetenschappen Elektromechanica, als in opleidingen voor het werkveld.”

Wat houdt zo’n Lean Game precies in?

Ignace: “Een Lean Game is geen spel waarbij entertainment het doel is. Het is een spel waarbij de deelnemers uitgedaagd worden om op het eerste gezicht zeer ambitieuze doelstellingen te halen: een korte levertijd, grote winst, hoge kwaliteit,… Hierbij moeten ze, door gebruik te maken van de inzichten rond Lean Management, de juiste omstandigheden creëren om die doelstellingen te bereiken. De deelnemers leren dus hoe ze in hun job, omgeving of sector profijt kunnen halen uit de implementatie van Lean Management.”

Kunnen geïnteresseerde studenten ook een rol spelen in die Lean Learning Academy?

Ignace: “Ja, we maken ook gebruik van masterstudenten om bijvoorbeeld tools en nieuwe games te ontwikkelen en te testen in samenwerking met het werkveld. We ontwikkelden al nieuwe dingen zoals een QRM Benefit Predictor (juni 2016) en een QRM Benefit Calculator (tegen juni 2017). Beide beschikken zeker over een marktwaarde.”

Als laatste: ondernemerschap in drie woorden?

Ignace: “Denken, durven , doen! Ondernemerschap is voor mij opportuniteiten zien en de marktwaarde in een innovatie zien. Het gaat ook over netwerken met interessante mensen en durf, passie en doorzettingsvermogen tonen!”

Bedankt voor dit interview en veel succes met de verdere uitbouw van ondernemerschap op de Technologiecampus Gent!

(Cédric Suttels)