Neelke Doorn

Titel: Overstromingsrisicobeheer als verdelingsvraagstuk: Hoe eerlijkheid en efficiëntie te verzoenen?

Dr. Neelke Doorn heeft een achtergrond als waterbouwkundig ingenieur, filosoof en jurist. Zij heeft 10 jaar als technisch onderzoeker gewerkt bij het onderzoeksinstituut Deltares. Sinds 2007 is zij verbonden aan de Technische Universiteit Delft. In 2013 ontving zij een persoonlijke beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek om onderzoek te doen naar de ethische aspecten rondom overstromingsrisicobeheer.