Didier D’hont

Titel: Water in Vlaanderen: van integraal beleid naar beheer

 

Didier D’hont is meer dan 20 jaar betrokken bij het waterbeleid in Vlaanderen. Hij was projectleider bij de opmaak van de eerste generatie bekkenbeheerplannen en diensthoofd grondwaterbeheer bij de VMM. Sinds 2015 is hij afdelingshoofd Integraal Waterbeleid bij de VMM. In die functie is hij mee verantwoordelijk voor de opmaak van de stroomgebiedbeheerplannen en voor de organisatie van de Coordinatiecommissie Integraal Waterbeleid.