U bent hier: Home / ethiekweek / ggo / Binnenkort GGO's op je bord?

Binnenkort GGO's op je bord?

Ethische aspecten van genetisch gemodificeerd voedsel

Ethische aspecten van genetisch gemodificeerd voedsel

 

Het thema van het debat

Tijdens het debat reflecteren experten en actoren met diverse achtergronden in de sector vanuit hun eigen invalshoek over ethisch-maatschappelijke aspecten rond de consumptie van genetisch gemodificeerd voedsel. Thema's die aan bod kwamen zijn:

 • Veiligheid en risico's verbonden aan de consumptie van genetisch gemodificeerd voedsel
 • Sociaal-maatschappelijke en ethische aspecten rond de wenselijkheid van genetisch gemodificeerde gewassen
 • Visie op de duurzaamheid van consumptie van genetisch gemodificeerd voedsel en ontwikkeling op lange termijn
 • Opportuniteiten en beperkingen van het onderzoek naar genetisch gemodificeerd voedsel

De sprekers

  • De Heer Luc Rogge, Algemeen Directeur Colruyt
  • Prof. Dr. Marc Van Montagu, Oprichter en Voorzitter van het Instituut voor Plantenbiotechnologie voor Ontwikkelingslanden, UGent
  • Prof. Dr. Piet Vanthemsche, Voorzitter Boerenbond
  • Prof. Dr. Filip Rolland, Afdeling Moleculaire Fysiologie van Planten en Micro-Organismen, K.U.Leuven.
  • De Heer Jan Turf, gewezen Beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Helaas kon de heer Jan Turf wegens persoonlijke redenen niet deelnemen aan het debat. Ingenieur Louis De Bruyn werd bereid gevonden zijn plaats in te nemen.
  • Prof. Dr. Jos Vanderleyden, Hoofd Centrum voor Microbiële en Plantengenetica, K.U.Leuven
 • Moderator is Prof. Dr. Johan De Tavernier, Coördinator Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek, K.U.Leuven

 


 

  

Praktisch

Groep Wetenschap & Technologie en de Arenberg Doctoraatsschool organiseren jaarlijks een debat in het kader van de week van de ethiek. Op 23 maart 2011 vond het debat over ethisch-maatschappelijke aspecten rond de consumptie van genetisch gemodificeerd voedsel plaats. Tijdens vorige edities kwamen de ethisch-maatschappelijke aspecten van straling van GSM-masten en GSM-toestellen en de ethische aspecten van het gebruik van de ruimte aan bod. 

Foto's, presentaties en verslag

 • Er werd gepeild naar de opinie van het publiek valk vóór en vlak na het debat. Bekijk de resultaten en vergelijk met de resultaten van de Eurobaromter (2010) hier.
 • Presentatie van prof. Jos Vanderleyden
 • Presentatie van prof. Piet Vanthemsche
 • Een neerslag van het debat.
 • Bekijk enkele foto's van het debat.

 

 

 In geval van vragen, contacteer Leen Cuypers

Met de medewerking van het Overlegcentrum voor Ethiek.

Week van de Ethiek