Duurzaam denken en doen met onze aarde

Dragen wetenschap en technologie bij tot een duurzame ontwikkeling van de aarde of niet?

Dragen wetenschap en technologie bij tot een duurzame ontwikkeling van de aarde of niet?

Thema van het debat

Sommige opiniemakers beschouwen wetenschap en techniek als de belangrijkste oorzaken van verkwisting van natuurlijke hulpbronnen en de daarmee samenhangende milieuproblemen.  Anderen verkondigen dat nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen al onze problemen zullen oplossen zonder noemenswaardige negatieve bijwerkingen op onze omgeving. Voor ons avonddebat vertrekken we vanuit een realistische visie op wetenschap en techniek van vandaag en in de nabije toekomst, en proberen een balans op te maken van de voor- en nadelen.

Praktisch

Woe. 19 maart 2014

 • Auditorium 00.01, Celestijnenlaan 200G, 3001 Heverlee (gebouw G in dit plannetje)
 • Start debat: 19u.
 • Aansluitend op het debat (rond 22u.) werd een receptie aangeboden in de inkomhal van het auditorium.

Verslag en foto's

 

De sprekers en presentaties

Moderator was prof. dr. ir. Annemie Geeraerd, Afdeling Mechatronica, Biostatistiek en Sensoren, Departement Biosystemen & Ethics@Arenberg, KU Leuven.

 • Prof. dr. ir.-arch. Karen Allacker, Architectuur en Bouwtechniek, Departement  Architectuur, KU Leuven: presentatie
 • Prof. dr. ir. Joost Duflou, Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrastructuur, Departement Werktuigkunde, KU Leuven: presentatie.
 • Dr. ir. Peter Tom Jones, Duurzaam Materialenbeheer, Departement Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde, KU Leuven: presentatie
 • Prof. dr. ir. Erik Mathijs, Afdeling Bio-economie, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KU Leuven: presentatie
 • Prof. dr. Rudy Swennen, Afdeling Geologie, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KU Leuven: presentatie
 • Prof. dr. Antoon Vandevelde, Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, KU Leuven:presentatie
 • Dr. ir. Frederik Verhaeghe, Umicore: presentatie.

Vicerector van Cultuur-, Diversiteits- en Duurzaamheidsbeleid Katlijn Malfliet leidde het debat in. Vicerector van de Groep Wetenschap & Technologie Georges Gielen gaf het slotwoord.

 

 

 

 

 

 

Vorige edities

Groep Wetenschap & Technologie en de Arenberg Doctoraatsschool organiseren jaarlijks een debat in het kader van de week van de ethiek. Verslag over de vorige edities vindt u hier:

In geval van vragen, contacteer Leen Cuypers

Met de medewerking van het Overlegcentrum voor Ethiek en Ethics@Arenberg.

Praktisch

 • INSCHRIJVEN
 • woe. 19 maart 2014
 • start om 19u.
 • Auditorium G, Celestijnenlaan 200G

Week van de Ethiek