U bent hier: Home / Beleidsplan 2013 - 2017

Groeien in excellentie en innovatie

Beleidsplan Groep Wetenschap & Technologie 2013 - 2017

Beleidsplan Groep Wetenschap & Technologie 2013 - 2017

Het beleidsplan van de Groep W&T "Groeien in excellentie en innovatie" bespreekt de ambities en plannen van de groep zoals tot stand gekomen binnen het Groepsbestuur met consultatie in het Groepsoverleg. De groep bestaat uit 5 faculteiten en 14 departementen en is actief op 9 campuslocaties. Het beleidsplan houdt rekening met de noden en opportuniteiten van de verschillende geledingen, entiteiten en locaties van W&T. De focus ligt op groei in kwaliteit in het realiseren van de drievoudige academische missie en op het concretiseren van de integratie binnen de groep. De nota gaat inhoudelijk dieper in op de structuur binnen de groep, zijn personeelsleden, het onderwijs, het onderzoek, de valorisatie en maatschappelijke dienstverlening en tot slot de infrastructuurnoden. De groep wenst dit beleidsplan te realiseren met al haar medewerkers en in interactie en samenwerking met de twee andere groepen en de transversale beleidsdomeinen.

De krachtlijnen van het strategisch beleidsplan van de Groep W&T kunnen als volgt samengevat worden:

  • Verhogen van een kwaliteitsvolle instroom en uitstroom van studenten, ook internationaal, in de STE(A)M-opleidingen van W&T, en verzorgen van een actueel aanbod aan modern, hoogstaand en incentiverend academisch onderwijs dat toonaangevend is op internationale schaal.
  • Verder ondersteunen van uitmuntend en grensverleggend toponderzoek op wereldniveau – in het continuüm van nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel onderzoek tot vraaggedreven basisonderzoek en toegepast onderzoek - via de rekrutering van excellente professoren en onderzoekers, het voorzien van geavanceerde onderzoeksinfrastructuur en het aanmoedigen van een bredere inter- en transdisciplinaire samenwerking.
  • Versterken van het innovatiepotentieel en de ondernemingszin bij studenten en onderzoekers, en van het valoriseren van het fundamenteel en toegepast onderzoek naar industrie en samenleving.
  • Verder concretiseren van de integratie inzake onderwijs en onderzoek in de studiegebieden architectuur en industriële ingenieurswetenschappen, met aandacht voor kwaliteit en efficiëntie, voor speerpunten en maatschappelijke/industriële impact en voor een evenwichtig loopbaanbeleid.

Bij het uitwerken van deze strategie zijn er enkele belangrijke uitdagingen voor de Groep W&T, die de komende jaren bijzondere aandacht vergen, zoals het garanderen van de kwaliteit van nieuwe professoren en onderzoekers, de nakende emeritaten van de FWO-ZAP professoren, het bewaken van de verschillende complementaire onderwijs/onderzoeksprofielen, de onderwijsbelasting en de uitbouw van het onderzoek in de geïntegreerde richtingen, de spreiding over meerdere campussen, enz.

Op deze wijze zorgt de Groep voor de opleiding en vorming van haar vele studenten, doctorandi, postdocs en wetenschappelijke medewerkers, wenst ze onderwijs, onderzoek en valorisatie op internationaal topniveau te realiseren en tevens een aangename en hoogstaande werkomgeving voor de vele medewerkers aan te bieden.

Georges Gielen
Vicerector Wetenschap & Technologie

 

Klik hier voor het beleidsplan van Groep Wetenschap en Technologie