U bent hier: Home / Wiskunde / Zelftest zomercursus wiskunde voor B-programma

Zelftest zomercursus wiskunde voor B-programma

Vooraleer je je inschrijft voor de zomercursus wiskunde willen we vragen om voor jezelf na te gaan hoe zinvol een zomercursus voor jou is. Om je hierbij te helpen werd een aangepaste test ontwikkeld. Deze test kan afgelegd worden door iedereen die wil nagaan of zijn/haar parate kennis wiskunde voldoende is om een studie fysica, wiskunde, ingenieurswetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen te starten. Opgepast, deze test is helemaal niet bedoeld om na te gaan of je geschikt bent voor de studie, maar is enkel om na te gaan of het al dan niet nuttig kan zijn voor jou om een zomercursus wiskunde te volgen.

Wie niet deelgenomen heeft aan de ijkingstoets en toch wil deelnemen aan de zomercursus, dient verplicht deze test af te leggen. Gebruik nu bij de test geen fictieve naam, maar dezelfde als je zal gebruiken bij een eventuele inschrijving voor de zomercursus. De score op deze test zal ook gevraagd worden bij inschrijving.

De test is opgebouwd uit 20 meerkeuze-vragen over leerstof uit verschillende jaren van het secundair onderwijs. Los deze op zonder een rekenmachine en zonder de hints (lampjes naast de vragen) te gebruiken. Je kan wel het formularium ingebouwd in de toets gebruiken. Het zal wel nodig zijn om berekeningen op een blad papier te maken.

Als je je wil voorbereiden bekijk dan het programma van de zomercursus om te weten waarover de vragen kunnen gaan.

Het afleggen van de test is enkel zinvol indien je hiervoor voldoende tijd (2 tot 4 uur) uittrekt en ze met de nodige concentratie aflegt.

De notaties die gebruikt worden in de formulering van de vragen zullen niet altijd overeenkomen met degene waarmee je vertrouwd bent. Hiermee zal je ook geconfronteerd worden tijdens de eerste weken van het academiejaar. Doe dus enige moeite om de notaties te begrijpen, eventueel aan de hand van een bijhorende tekening.

In de zelftest worden vragen gesteld over de meeste topics die behandeld worden in de zomercursus. Het kan best zijn dat er vragen bij zijn die je niet kan beantwoorden omdat je deze leerstof niet gezien hebt. Laat deze dan blanco. Als dit maar om enkele vragen gaat wil dit niet zeggen dat je zeker de zomercursus moet volgen, deze leerstof wordt ook gezien tijdens het academiejaar, maar aan een hoger tempo.

Vóór je de test aflegt willen we nog opmerken dat de antwoordalternatieven aangegeven worden met een cirkeltje of een vierkantje. Bij de vragen waar de antwoordalternatieven vooraf gegaan worden door een cirkeltje is slechts één antwoordalternatief correct. Bij de vragen (nrs. 11 en 20)  waar de antwoordalternatieven vooraf gegaan worden door een vierkantje kunnen meerdere antwoordalternatieven correct zijn.
Het verschil blijkt wel duidelijk uit de vraagstelling!

De B-test

Indien de test niet werkt, kan je de B-TEST ook op een alternatieve manier opstarten

De feedback

Na het afleggen van de test krijg je feedback om je te helpen beslissen of je al dan niet de zomercursus aflegt.