U bent hier: Home / FED-tWIN

FED-tWIN

FED-tWIN - GEZAMENLIJKE ONDERZOEKSPROFIELEN VOOR FWI EN UNIVERSITEITEN

Met het nieuwe federale subsidieprogramma FED-tWIN creëert staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs 125 gezamenlijke onderzoeksprofielen voor een duurzame samenwerking tussen de tien federale wetenschappelijke instellingen (FWI) en de Belgische universiteiten. Deze profielen vormen onderzoeksfuncties voor onderzoekers en professoren die in een 50%-50% verhouding worden aangeworven door een FWI én een universiteit.

Het voorontwerp van wet en het ontwerp koninklijk besluit werden goedgekeurd door de ministerraad en gaan nu voor advies naar de Raad van State. In 2017 gaat het programma van start.

Hieronder geven we enkele belangrijke elementen die de basis vormen voor deze nieuwe FED-tWIN onderzoeksprofielen. Tevens verwijzen we naar de persmededeling van staatssecretaris Sleurs voor meer informatie. Voor een meer gedetailleerd overzicht van de voorlopige regelgeving rond het FED-tWIN programma verwijzen we u naar volgende pagina.

 • Profiel : koppeling van museale, eerder toepassingsgerichte profielen aan universitaire onderzoeksgerichtheid. De onderzoeker vervult een brugfunctie; het profiel wordt gezamenlijk gedefinieerd door de FWI en universiteit (10 FWIs* onder bevoegdheid van minister van wetenschapsbeleid en alle Belgische universiteiten). Men zet in op doorstroming van jong talent naar de FWIs (doctoraat behaald max. 12 jaar bij indiendatum van de kandidatuur).
  De tien federale wetenschappelijk instellingen zijn : de Musea voor Schone Kunsten, de Musea voor Kunst en Geschiedenis, het Instituut voor het Kunstpatrimonium, het Instituut voor Natuurwetenschappen, het Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, de Koninklijke Bibliotheek, het Algemeen Rijksarchief, de Sterrenwacht, het KMI en het Instituut voor Ruimte-aëronomie

 • Aanstelling: halftijds in de FWI, halftijds in de universiteit.

 • Procedure:

  • Definiëring van wetenschappelijk domein(en) door de FWI.

  • Deze informatie wordt vervolgens doorgegeven aan alle Belgische universiteiten die hierop kunnen inspelen en voorstellen voor profielen kunnen formuleren.

  • Finale definiëring van het profiel door de FWI en de door haar weerhouden universiteit.

  • Peer review van alle ingediende profielen door internationale experten.

  • Affichering van de geselecteerde profielen (vacatures worden opengesteld).

 • Aantal profielen: 125, gespreid over 7 jaar (2017-2023). Per golf worden 25 profielen gecreëerd.

 • Kostprijs: forfaitair bedrag 125.000 € per jaar gedurende de eerste vijf jaren (personeelskost, max. 10% overhead, eventueel resterend bedrag mag aangewend worden voor onderzoeksactiviteiten)

  • Jaar 1-5 : volledig gesubsidieerd door de federale overheid (125.000 €/jaar)
  • Jaar 6-10 : 50% subsidie door federale overheid (62.500 €/jaar). Overige financiering ten laste van FWI (25%) en universiteit (25%)
  • Vanaf jaar 11 : financiering volledig ten laste van de FWI en universiteit

    

Voor meer informatie: Veerle Bruggeman, Dienst Onderzoekscoördinatie.

Bron: Newsletter Research - geDOCumenteerd - December 2016