Programma Zomercursus Wiskunde

Het A-programma is gericht op studenten biochemie en biotechnologie, biologie, chemie, geografie, geologie, informatica en biomedische wetenschappen. Leerstof die niet gezien werd door studenten met 4 wekelijkse lestijden wiskunde in het secundair onderwijs zal behandeld worden als nieuwe leerstof in het A-programma.

Het B-programma is gericht op studenten fysica, wiskunde, ingenieurswetenschappen en bio-ingenieurswetenschappen.


Als je je zelfstandig wil bijwerken sturen we je de modules op per mail. Klik hiervoor de gewenste modules aan en vul je naam, emailadres en opleiding in. Als je naar de zomercursus komt hoef je deze modules niet uit te printen, je krijgt een exemplaar de eerste dag.

Gemeenschappelijk in beide programma's:

In het A-programma ligt het tempo lager zodat niet altijd de gehele module behandeld zal worden tijdens de les.

Goniometrie, vlakke meetkunde en rekenen met vectoren in de fysica
Poolcoördinaten
Complexe getallen
Grafieken van functies en krommen
De afgeleide functie: Rekenregels en toepassingen
Minimum-maximumproblemen
Integratietechnieken: substitutie en partiële integratie
Ongelijkheden en absolute waarde
Rechten en vlakken

Modules voor het A-programma

Algebraïsch rekenen
Het sommatieteken en de faculteit
Lineaire Algebra A
Limieten
Groeimodellen - Exponentiële en logaritmische functies

Modules voor het B-programma

Logica, verzamelingenleer, functies en bewijstechnieken
Lineaire Algebra B
Integralen aan het werk
Geïntegreerde oefeningen

(Indien je alle modules opvraagt, dan is het mogelijk dat de mail te groot wordt (+- 4MB) en tegengehouden door uw mailprovider.
Dan kan je de modules in 2 keer opvragen. De meest gangbare mailproviders laten attachments toe van 10MB en meer)

Naam:
Voornaam:
Emailadres:
Opleiding die je in september
wil aanvatten :