U bent hier: Groep W&T

Welkom bij de Groep Wetenschap & Technologie

Groeien in excellentie en innovatie - beleidsplan Groep W&T 2013 - 2017

Het beleidsplan van de Groep W&T "Groeien in excellentie en innovatie" bespreekt de ambities en plannen van de groep zoals tot stand gekomen binnen het Groepsbestuur met consultatie in het Groepsoverleg. Het houdt rekening met de noden en opportuniteiten van de verschillende geledingen, entiteiten en locaties van W&T. De focus ligt op groei in kwaliteit in het realiseren van de drievoudige academische missie en op het concretiseren van de integratie binnen de groep. De nota gaat inhoudelijk dieper in op de structuur binnen de groep, zijn personeelsleden, het onderwijs, het onderzoek, de valorisatie en maatschappelijke dienstverlening en tot slot de infrastructuurnoden. De groep wenst dit beleidsplan te realiseren met al haar medewerkers en in interactie en samenwerking met de twee andere groepen en de transversale beleidsdomeinen.
Lees meer
 

Leuven - Stad van Ideeën

Noteer het alvast in je agenda: op zaterdag 17 mei wordt Leuven omgetoverd tot Stad van Ideeën. Stad van Ideeën is een initiatief van Flanders DC, Flanders Smarthub Development en Stad Leuven, met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant. Op 17 mei worden de strafste producten en ideeën uit de regio in de kijker gezet in het centrum van Leuven. En als het op knappe ideeën aankomt dan kan de KU Leuven natuurlijk niet ontbreken. Je vindt ons in het stadhuis met heel wat originele en innnovatieve projecten rond o.a. hernieuwbare energie, composieten, supergeleiding, de kracht van tuinen, enz. Op het Martelarenplein kun je een eco-raceboot, een kleine elektrische F1 wagen, een zonnewagen, enz. komen bekijken.
Lees meer

 

STEM@SCHOOL

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics. De term wordt internationaal gebruikt om te verwijzen naar schoolvakken en studierichtingen op het gebied van wiskunde, exacte wetenschappen en technologie. In onze maatschappij is er een grote nood aan mensen met STEM-profielen. Toch kiezen te weinig jongeren voor een STEM-opleiding. Professor Wim Dehaene is ervan overtuigd dat we jongeren meer bewust moeten maken van de maatschappelijke relevantie van wetenschappen en techniek door deze vakken op een geïntegreerde manier te brengen in het secundair onderwijs. Hij zet zich hier actief voor in via o.m. het SBO-project "STEM@SCHOOL"

Lees meer

 

Lancering InnovationLab & prijsuitreiking ontwerpwedstrijd FabLab

In 2013 heeft de Groep W&T middelen ter beschikking gesteld om vier interdepartementale onderzoeksprojecten te ondersteunen. Eén van die projecten is InnovationLab, een interactief leercentrum dat leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs de kans biedt om via een concreet onderzoeksproject te ontdekken hoe het voelt om wetenschapper en ingenieur te zijn. Op de officiële opening op 23 april worden leerkrachten en studiekeuzebegeleiders uitgenodigd om kennis te maken met het project. De opening wordt afgesloten met de prijsuitreiking van de Open Source Meubel Wedstrijd van FabLab.
Lees meer

 

Elektronisch laboboeksysteem

De KU Leuven heeft een project opgestart om een elektronisch laboboeksysteem (Electronic Lab Notebook –ELN) te selecteren dat universiteitsbreed gebruikt kan worden. Een elektronisch laboboek is het digitaal equivalent van een papieren laboboek. De gegevens worden in een centrale database bewaard. Hierdoor kunnen gegevens doorzocht en doorgegeven worden, hetgeen informatiedoorstroming en samenwerking vergemakkelijkt. Het elektronisch laboboek is tevens een essentieel onderdeel van de intellectuele eigendom (IP) strategie. De keuze  van het systeem en de initiële opzet zal in samenwerking met een aantal pilootgroepen gebeuren.
Lees meer
 

CBA nieuws

Journal of Visualised Experiments (JoVE) is een peer-reviewed videotijdschrift. De artikels die erin gepubliceerd worden, zijn videofilmpjes waarin het experiment getoond en uitgelegd wordt. JOVE is onderverdeeld in verschillende secties. Vier secties zijn beschikbaar voor medewerkers en studenten van de KU Leuven: "General", "Neuroscience", "Immunology and Infection" en "Clinical and Translational Medicine".
Lees meer


Start ideeënwedstrijd TRIVIUM 'imagine your campus'

Voor de bouw van een nieuw didactisch gebouw op de Campus Arenberg III organiseert de Groep Wetenschap en Technologie een ideeënwedstrijd. Deze ideeënwedstrijd TRIVIUM 'imagine your campus' wordt georganiseerd om frisse en inventieve ideeën uit te lokken bij studenten. Er worden geen uitgewerkte bouwplannen verwacht maar sterke en verbeeldingsvolle ruimtelijke ideeën. De winnaar van de wedstrijd zal beloond worden met een reisbon naar een architecturaal of door onderzoek geïnspireerde bestemming.
Meer info vind je in de flyer, op de facebookpagina en op de website.
 

 

 

Nieuwsarchief