U bent hier: Groep W&T

Welkom bij de Groep Wetenschap & Technologie

 

Duurzaamheidswedstrijd voor KU Leuven studenten

De Groep Wetenschap en Technologie van de KU Leuven organiseert vanaf dit academiejaar een jaarlijkse duurzaamheidswedstrijd die innovatieve studentenprojecten omtrent duurzaamheid wil belonen. Het winnende project zal bekroond worden met de “Sustainability Award Science, Engineering and Technology”. Aan deze award is een bedrag van 1.000 euro gekoppeld voor de uitvoering van het project. Deelnemen kan tot en met 19 april 2016.
Lees meer
 

Ontwerpteam nieuwbouwproject Quadrivium aangesteld

In de zomer van 2017 starten de werken aan een nieuwbouwproject op Campus Arenberg Celestijnenlaan 200. Naast gebouw 200G komt een nieuw gebouw met o.m. een groot auditorium voor 600 personen, multifunctionele seminarielokalen en collaboratieve leerruimtes, een practicacluster die zal aansluiten bij de practicaruimtes in de 200G, het decanaat voor de Faculteit Wetenschappen en een cafetaria die ook dienst kan doen als informele leerruimte. De nieuwbouw kreeg eerder de naam Trivium, maar wordt nu herdoopt tot Quadrivium.
Lees meer


Nieuwe leerstoel steunt onderzoek naar hernieuwbare materialen

Op 23 maart wordt de oprichting van een nieuwe leerstoel ter bevordering van het academisch onderzoek in het domein van nieuwe materialen (biopolymeren) ondertekend. Titularis van de nieuwe leerstoel is professor Wim Thielemans, die twee jaar geleden dankzij het Odysseus-programma van de universiteit van Nottingham terugkeerde om een onderzoeksgroep rond kunststoffen op basis van hernieuwbare materialen op te richten aan de KU Leuven Campus Kortrijk.
Lees meer
 

LESEC evolueert verder

LESEC (Leuven Engineering and Science Education Center), opgericht in 2009, evolueert verder naar haar einddoel om binnen de KU Leuven een gemeenschap te realiseren bestaande uit onderzoekers en ontwikkelaars binnen het ingenieurs- en wetenschapsonderwijs. Deze gemeenschap draagt met onderzoeksresultaten bij tot de ontwikkeling van STEAM (Science, Technology, Engineering, Architecture & Math) onderwijs.
Lees meer


Succesvolle editie Artefact 2016

Artefact, het kunstenfestival met een wetenschappelijk inslag, heeft een succesvolle editie achter de rug met meer dan 13000 bezoekers. De gelaagde 'Up in the Air'- tentoonstelling, die mee ondersteund werd door de Groep Wetenschap & Technologie in het kader van de beleidslijn ‘Kunst en Wetenschap’, werd zeer gesmaakt door het publiek, waaronder ook heel wat KU Leuven personeelsleden en studenten.
Lees meer

 

Oproep: herbronningsperiodes voor ZAP-leden

De KU Leuven beschouwt sabbaticals en herbronningsperiodes als een belangrijk element in de uitbouw van de ZAP-loopbaan. Naast het traditionele sabbatsverlof voor onderzoeksherbronning, waarvoor een krediet bij het FWO dient aangevraagd te worden, heeft het universiteitsbestuur bijkomende middelen ter beschikking gesteld om voor ZAP-leden complementaire perioden van herbronning te realiseren. 
Lees meer

 

 

Nieuwsarchief