U bent hier: Groep W&T

Welkom bij de Groep Wetenschap & Technologie

 

W&T missie legt contacten met topuniversiteiten in de VS en Canada

Van 30 maart tot 9 april 2016 heeft een delegatie van de Groep Wetenschap & Technologie een bezoek gebracht aan 13 universiteiten in de Verenigde Staten en Canada. "Het doel van deze missie was om nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te exploreren en reeds bestaande samenwerkingen te bestendigen en waar mogelijk uit te breiden, en dit voornamelijk op het vlak van onderwijs en doctoraatsonderzoek", legt vicerector Georges Gielen uit.

Lees meer
 

Technovation Hub ondersteunt ondernemerschap bij W&T studenten

Met steun van de Groep W&T werd onlangs vanuit het postgraduaat Innoverend Ondernemen (Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen) de vzw Technovation Hub opgericht. Technovation Hub wil ondernemerschap en technologische innovatie bij studenten aanmoedigen door een beschermde leer- en werkomgeving te creëren waarin studenten creatieve en ambitieuze teamprojecten kunnen uitwerken in interactie met onderzoekers en partners. Jeroen Buijs, medeoprichter en bestuurder, en Chrisje Haenen, dagelijks bestuurder, stonden ons enthousiast te woord over de nieuwe vzw en haar doelstellingen.
Lees meer

 

Groep W&T rolt verdere STEM-acties uit met STEM-coördinator


“De samenleving van de toekomst heeft sterke nood aan mensen met een STEM-profiel. Toch kiezen momenteel te weinig jongeren voor een STEM-opleiding. Jongeren enthousiast maken voor de W&T STEM-richtingen is dan ook één van de krachtlijnen van het strategisch beleidsplan van de Groep W&T. In dit kader is recent een STEM-coördinator binnen de Groep aangesteld.”, zegt Georges Gielen, vicerector van de Groep Wetenschap & Technologie. Katrien Kolenberg, die op 1 februari van start gegaan is als STEM-coördinator, licht haar nieuwe job toe.
Lees meer


"Relativiteit is van toepassing op natuurkunde, niet op ethiek" (Albert Einstein)


Ethics@Arenberg brengt kennis rond ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek samen en stelt deze ten dienste van alle personeelsleden van de Groep Wetenschap en Technologie onder de vorm van lezingen, trainingen en adviesverlening. Professor Annemie Geeraerd, coördinator van het centrum, licht toe.
Lees meer

 

Drie W&T professoren slepen belangrijke Odysseusfinanciering in de wacht


Op 31 maart, heeft het FWO de namen van 25 internationaal erkende onderzoekers bekendgemaakt, die in het buitenland werkzaam waren en nu projectfinanciering krijgen om een onderzoekslijn op te zetten aan een Vlaamse universiteit. Drie van hen zullen een onderzoeksgroep uitbouwen binnen de Groep Wetenschap & Technologie aan de KU Leuven. We stellen hen (en hun onderzoek) graag aan u voor.
Lees meer
 

CBA niews: Blokken in Leuven - Nieuw print- en kopieersysteem

Tijdens Blokken in Leuven (1 mei - 24 juni) verruimt Campusbibliotheek Arenberg haar openingsuren. Vanaf 21 mei is de hele bibliotheek 'stille ruimte'.
Vanaf volgend academiejaar stapt de Universiteitsbibliotheek over op een nieuw print- en kopieersysteem. Hierdoor verliezen de huidige kopieerkaarten hun waarde in september 2016.
Lees meer
 

Ontwerpteam nieuwbouwproject Quadrivium aangesteld

In de zomer van 2017 starten de werken aan een nieuwbouwproject op Campus Arenberg Celestijnenlaan 200. Naast gebouw 200G komt een nieuw gebouw met o.m. een groot auditorium voor 600 personen, multifunctionele seminarielokalen en collaboratieve leerruimtes, een practicacluster die zal aansluiten bij de practicaruimtes in de 200G, het decanaat voor de Faculteit Wetenschappen en een cafetaria die ook dienst kan doen als informele leerruimte. De nieuwbouw kreeg eerder de naam Trivium, maar wordt nu herdoopt tot Quadrivium.
Lees meer

 

 

 

Nieuwsarchief