U bent hier: Groep W&T

Welkom bij de Groep Wetenschap & Technologie

Vlaamse universiteiten lanceren opleiding innoverend ondernemen

In september gaan de vijf Vlaamse universiteiten van start met een postgraduaatsopleiding "Innoverend ondernemen voor ingenieurs". De studenten krijgen de kans om de kennis die ze tijdens hun opleiding ingenieurswetenschappen opdeden om te zetten in de praktijk. Zo willen de universiteiten innovatie in Vlaanderen stimuleren.
Lees meer

 
Juryverslag ideeënwedstrijd Trivium - 'imagine your campus'

Op woensdag 19 februari 2014 lanceerden de Werkgroep Onderwijsruimte Wetenschap & Technologie, de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Architectuur van KU Leuven de ideeënwedstrijd TRIVIUM ‘imagine your campus’. Alle studenten van de opleidingen uit de groep Wetenschap en Technologie werden uitgenodigd om hun ideale campusruimte te verbeelden. De jury verkoos niet één winnend project, maar reikte drie aanmoedigingsprijzen uit.
Lees meer

 
Nieuwe Arenbergbrochure

Jong en nieuw talent is de toekomst voor een lerende, zoekende en innoverende organisatie zoals de KU Leuven. Deze 24e uitgave van de Arenbergbrochure zet een jarenlange traditie verder: het geeft nieuwe professoren en jonge academici van de Groep Wetenschap & Technologie (W&T) de kans om zichzelf en hun onderzoeksgebied aan u voor te stellen.
Naar de Arenbergbrochure
 

Nieuw centrum L-Mob rond logistiek en mobiliteit: oproep tot participatie

De Groep W&T richt een nieuw onderzoekscentrum op rond mobiliteit, infrastructuur, logistiek en omgeving: L-Mob. Het centrum brengt complementaire expertise samen, onderhoudt contacten met overheden en industriële actoren en vertegenwoordigt KU Leuven in interuniversitaire onderzoeksprogramma’s rond mobiliteit en logistiek in Vlaanderen, waaronder een recent door de Vlaamse regering toegekende impulsfinanciering rond stedelijke mobiliteit en logistiek.
Lees meer


Samenwerkingsovereenkosmst Leuven Chem&Tech en Leuven NanoCentre gelanceerd

Op basis van intensief overleg met de betrokken departementen en onderzoeksgroepen en het Groepsbestuur W&T werd een modelovereenkomst voor de nieuwe research facilities opgesteld. Deze staat garant voor een performante operationele en logistieke werking, inclusief VGM, en een optimaal gebruik van de hoogwaardige laboratoriuminfrastructuur. Op 18 juni werd de modelovereenkomst goedgekeurd door het Groepsbestuur W&T.
Lees meer


Nieuwbouwproject Trivium

Trivium is de naam van de nieuwbouw die zal worden opgetrokken tussen de gebouwen 200G en 200F op Campus Arenberg Celestijnenlaan 200 en uiterlijk klaar zal zijn in 2019. Om de uiteenlopende visies op dit project samen te brengen, werd door het Groepsbestuur W&T een Trivium-werkgroep opgericht met leden uit elke faculteit, de Technische Diensten en de CBA, die de noden voor de nieuwbouw in kaart gebracht heeft. Het Groepsbestuur heeft op 2 juli 2014 de ruimtelijke invulling van het Triviumgebouw goedgekeurd. 
Lees meer


Optimalisatie Zoötechnisch Centrum

De voorbije maanden werd er hard gewerkt aan een optimalisatie van het Zoötechnisch Centrum (ZTC), een LRD-divisie die deel uitmaakt van de dienst agro-ondersteuning van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; een aanpak die duidelijk zijn vruchten afwerpt en resulteert in een aantal mooie resultaten.
Lees meer


Vlaamse film met medewerking van de Faculteit Wetenschappen

Op 4 augustus starten de opnames van de Vlaamse langspeelfilm 'Alles voor Lena' met Koen De Graeve, Matteo Simoni en Robrecht Vanden Thoren in de hoofdrollen. De Faculteit Wetenschappen staat regisseur Lukas Bossuyt bij met advies en ondersteuning. Professor Kristiaan Temst geeft meer uitleg over de samenwerking.
Lees meer


The YouReCa Challenge zoekt talent

'Leg een wetenschappelijk concept zo uit dat zelfs je bomma het kan volgen'. Dat is de opdracht van The YouReCa Challenge. Ga jij de uitdaging aan? Schrijf je dan in voor de derde editie van deze KU Leuven Science Slam die plaatsvindt op 11 december 2014 in Het Depot.
Schrijf je nu in

 

CBA nieuws

De universiteitsbibliotheek heeft een nieuw contract afgesloten met de uitgeverij Springer. De gebruikers krijgen toegang tot een zeer ruim aanbod e-bronnen op het SpringerLink-platform en tot de SpringerProtocols databank.
Het zoeksysteem van de universiteitsbibliotheek LIMO zal van 11 juli tot 5 augustus slechts gedeeltelijk toegankelijk zijn.
Vanaf 5 augustus wordt er een nieuw systeem in gebruik genomen voor toegang tot e-bronnen buiten de KU Leuven campus: EZproxy. 
Lees meer
 

Junior College Wiskunde wordt Junior College STEM

Vanaf het academiejaar 2014-2015 wordt het Junior College Wiskunde uitgebreid tot een Junior College STEM. Junior College is een universiteitsbreed initiatief dat een brug wil slaan tussen het secundair onderwijs en de universiteit door uitdagende en diepgaande lessenpakketten voor leerlingen van de derde graad aan te bieden. Het programma, dat zowel vanuit Leuven als vanuit Kortrijk georganiseerd wordt, is een combinatie van lessen in de school en aan de universiteit. De onderwerpen tonen concrete toepassingen van de vakgebieden. Professor Stefaan Vaes licht de uitbreiding toe.
Lees meer

 

Geactualiseerd beleid Centra

Op initiatief van het Groepsbestuur W&T werden de bestaande onderzoekscentra bevraagd, een stand van zaken opgemaakt en het beleid geactualiseerd. Naast onderzoekscentra, krijgen ook netwerkcentra en expertisecentra een plaats in de vernieuwde, bredere structuur van de centra. De nieuwe portaalsite weerspiegelt het nieuwe beleid en legt de focus op een verbeterde zichtbaarheid.
Lees meer

 

Groepsreglement vernieuwd

Naar aanleiding van de integratie en het multicampusmodel drong zich een herziening op van het Groepsreglement Wetenschap en Technologie. Het vernieuwde Groepsreglement werd geactualiseerd en goedgekeurd op het Groepsbestuur en de Academische Raad.
Naar het vernieuwde Groepsreglement
 

 

 

Nieuwsarchief

Kalender

Zoeken in Groep W&T website