U bent hier: Home

Welkom bij de Groep Wetenschap & Technologie

 

Nieuwe voorzitters en groepsbeheerder

Op 31 juli lopen in de Groep Wetenschap & Technologie een aantal beleidsmandaten ten einde. Er hebben inmiddels (her)verkiezingen plaatsgevonden van een decaan Industriële Ingenieurswetenschappen, departementsvoorzitters Bouwkunde en Chemie en campusvoorzitters voor Technologiecampussen Oostende/Brugge, De Nayer Sint-Katelijne-Waver, Geel en Groep T Leuven. Daarnaast werd ook een nieuwe groepsbeheerder aangesteld.
Lees meer
 

Feedbacktraject bij ijking en orïëntering W&T studenten

In de komende periode wil de Groep W&T sterker inzetten op enkele strategische prioriteiten uit het W&T beleidsplan. Eén van die prioriteiten is het ontwikkelen van specifiek instroom- en doelgroepenbeleid m.b.t. toekomstige studenten. Binnen dit kader werd met behulp van de bijkomende beleidsmiddelen een project opgezet met het oog op de ontwikkeling van een feedbacktraject dat (potentiële) W&T studenten ondersteunt bij ijking en oriëntering. Dit project wordt getrokken vanuit LESEC door de verantwoordelijken van het speerpunt instroombegeleiding: professoren Tinne De Laet, Carolien Van Soom en Greet Langie.
Lees meer
 

W&T investeert in ondernemerschap bij studenten

De vijf faculteiten van de Groep W&T bundelen de krachten met het project Triple E om ondernemerschap bij studenten te stimuleren. Dit wil men bereiken door de zichtbaarheid van ondernemerschap te verhogen, criteria rond ondernemende projecten en de evaluatie hiervan te stroomlijnen, het trainen van docenten, en het promoten van interdisciplinaire projecten zoals PIP (Product Innovation Project) i.s.m. LCIE. Regelmatig krijgen ondernemende docenten en studenten het woord. Deze interviews, en meer informatie, kunnen op onze website teruggevonden worden.
Lees meer
 

Profilering van de W&T opleidingen voor instromende (internationale) studenten

De Groep W&T wil de profilering van de W&T opleidingen helderder stellen voor instromende (internationale) studenten. Ze investeert hiervoor in een project dat, o.l.v. professor Greet Langie, een instrument wil ontwikkelen dat de studenten op een duidelijke en aantrekkelijke manier gidst bij oriëntatie binnen de Groep W&T.
Lees meer
 

W&T missie legt contacten met topuniversiteiten in de VS en Canada

Van 30 maart tot 9 april 2016 heeft een delegatie van de Groep Wetenschap & Technologie een bezoek gebracht aan 13 universiteiten in de Verenigde Staten en Canada. "Het doel van deze missie was om nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te exploreren en reeds bestaande samenwerkingen te bestendigen en waar mogelijk uit te breiden, en dit voornamelijk op het vlak van onderwijs en doctoraatsonderzoek", legt vicerector Georges Gielen uit.

Lees meer
 

Technovation Hub ondersteunt ondernemerschap bij W&T studenten

Met steun van de Groep W&T werd onlangs vanuit het postgraduaat Innoverend Ondernemen (Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen) de vzw Technovation Hub opgericht. Technovation Hub wil ondernemerschap en technologische innovatie bij studenten aanmoedigen door een beschermde leer- en werkomgeving te creëren waarin studenten creatieve en ambitieuze teamprojecten kunnen uitwerken in interactie met onderzoekers en partners. Jeroen Buijs, medeoprichter en bestuurder, en Chrisje Haenen, dagelijks bestuurder, stonden ons enthousiast te woord over de nieuwe vzw en haar doelstellingen.
Lees meer

 

Groep W&T rolt verdere STEM-acties uit met STEM-coördinator


“De samenleving van de toekomst heeft sterke nood aan mensen met een STEM-profiel. Toch kiezen momenteel te weinig jongeren voor een STEM-opleiding. Jongeren enthousiast maken voor de W&T STEM-richtingen is dan ook één van de krachtlijnen van het strategisch beleidsplan van de Groep W&T. In dit kader is recent een STEM-coördinator binnen de Groep aangesteld.”, zegt Georges Gielen, vicerector van de Groep Wetenschap & Technologie. Katrien Kolenberg, die op 1 februari van start gegaan is als STEM-coördinator, licht haar nieuwe job toe.
Lees meer


"Relativiteit is van toepassing op natuurkunde, niet op ethiek" (Albert Einstein)


Ethics@Arenberg brengt kennis rond ethische aspecten van wetenschappelijk onderzoek samen en stelt deze ten dienste van alle personeelsleden van de Groep Wetenschap en Technologie onder de vorm van lezingen, trainingen en adviesverlening. Professor Annemie Geeraerd, coördinator van het centrum, licht toe.
Lees meer

 

Drie W&T professoren slepen belangrijke Odysseusfinanciering in de wacht


Op 31 maart, heeft het FWO de namen van 25 internationaal erkende onderzoekers bekendgemaakt, die in het buitenland werkzaam waren en nu projectfinanciering krijgen om een onderzoekslijn op te zetten aan een Vlaamse universiteit. Drie van hen zullen een onderzoeksgroep uitbouwen binnen de Groep Wetenschap & Technologie aan de KU Leuven. We stellen hen (en hun onderzoek) graag aan u voor.
Lees meer

 

 

Nieuwsarchief